Poradnictwo psychologiczne

Doradztwo to forma pomocy skierowana do osób zdrowych przeżywających krótkotrwałe kryzysy, trudności przystosowawcze oraz chcących podnieść poziom satysfakcji ze swojego życia i rozwinąć swój potencjał. Jest zazwyczaj krótką relacją z klientem, która nastawiona jest na rozwiązanie zgłaszanego problemu lub osiągniecie założonego celu. Skupia się na odnalezieniu zasobów oraz zmierzeniu się z ograniczeniami jednostki.

Podczas konsultacji przyglądam się wrodzonym i nabytym wzorcom zachowania i myślenia, które mogą determinować system przekonań oraz wpływać na podejmowane decyzje. Przyjmuję postawę akceptacji, szacunku oraz ciekawości wobec drugiego człowieka. Wnikliwie wysłuchuję i obserwuję klienta, starając się zrozumieć jego perspektywę oraz pomóc zobaczyć ją z innego punktu widzenia. Oferuję przyjazną i bezpieczną przestrzeń oraz atmosferę zaufania. Wspólnie z klientem staram się znaleźć skuteczną formę pomocy, korzystając również z kompetencji i wiedzy innych specjalistów.

Celem spotkań jest:

 1. zdiagnozowanie potrzeb klienta,
 2. zrozumienie źródeł problemu,
 3. uzyskanie wsparcia emocjonalnego,
 4. znalezienie nowych sposobów rozwiązania trudności i radzenia sobie,
 5. rozwijanie i doskonalenie swoich mocnych stron oraz nowych umiejętności,
 6. zmiana złych nawyków i błędnych przekonań,
 7. lepsze zrozumienie siebie i własnych zachowań,
 8. zaplanowanie kroków i rozwiązań zmierzających do rozwiązania problemów,
 9. wzmocnienie klienta w realizacji zaprojektowanych zmian,
 10. znalezienie drogi do uzyskania harmonii w życiu i dobrego samopoczucia.

Wierzę w skuteczność holistycznych metod pracy, scalających wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka. Poza materiałem werbalnym, badam również sygnały pochodzące z ciała. Posługuję się m.in. ćwiczeniami oddechowymi oraz pracą z ciałem w celu przeżycia i integracji emocji, także na poziomie doświadczeń sensorycznych. Przekazuję również zalecenia dotyczące zmian w diecie i stylu życia, korzystając z dorobku medycyny alternatywnej, ajurwedy, oraz naturoterapii.

Inspiruje mnie przede wszystkim podejście psychologii humanistycznej i egzystencjalnej. Czerpiąc z nurtu Gestalt, staram się wzmocnić odpowiedzialność, indywidualność, sprawczość i wolność klienta. Pomagam odnaleźć najlepsze wyjście z sytuacji uwzględniając zasoby klienta w "tu i teraz”. Korzystam również z elementów “Medytacji wyciszenia” oraz “mindfulness”. Na styl mojej praktyki duży wpływ ma psychologia Junga, praca z procesem wg A. Mindella i koncepcja taoistyczna. Wykorzystuję również techniki zaczerpnięte z nurtu poznawczo-behawioralnego oraz modelu racjonalno-emotywnego Ellisa.

Dbam o własną ścieżkę rozwoju, uczęstnicząc w szkoleniach, konferencjach, kursach i warsztatach. Nieustannie dokształcam się i staram się sukcesywnie podnosić poziom moich kompetencji zawodowych. Swoją pracę poddaję interwizji, superwizji indywidualnej i grupowej.

Główne obszary, z którymi pracuję:

- obniżony nastrój,

- brak satysfakcji z życia,

- poczucie własnej wartości, niska samoocena,

- wewnętrzne konflikty oraz chroniczny niepokój,

- trudności w tworzeniu i utrzymywaniu relacji,

- odkrywanie swojej tożsamości,

- poczucie sprawczości i wewnętrznej mocy,

- stres, bezsenność, brak witalności,

- objawy psychosomatyczne,

- trudności adaptacyjne w kontekście zmian i przełomów życiowych.

- autoekspresja, rozwój swojego potencjału,

- problemy z motywacją i podejmowaniem decyzji.


Nie zajmuje się tematyką w zakresie:

- uzależnień,

- problemów seksuologicznych,

- traumami złożonymi,

- zaburzeniami wymagającymi leczenia psychiatrycznego i psychoteraputycznego tj. schizofrenia, ChAD, depresja, fobie, OCD, psychoza.

Przed wizytą zapraszam do odbycia krótkiej rozmowy telefonicznej w celu sprecyzowania Państwa oczekiwań i ustalenia możliwości współpracy.


Edukacja:

 • psychologia kliniczna i międzykulturowa (5-letnie studia magisterskie), Uniwersytet Gdański (2009-2014)
 • kurs online "Metoda redukcji stresu oparta na uważności", USA (2016)
 • studium podyplomowe, “Terapia racjonalno-emotywna", A.Ellis Institute, Buenos Aires (2016-2017)
 • program stażowy w nurcie Gestalt, Instytut Gestalt, Kraków (2019)
 • kurs terapii poprzez taniec i ruch “Laboratorium Choreoterapii”, Centrum Odkrycie, Kraków (2019)
 • warsztat "Uzdrawianie traumy transgeneracyjnej", Nowa Psychologia, Kraków (2020)
 • kurs online "Psychologia ajurwedyjska", Agni Ajurweda, Krynki (2020)
 • szkolenie "Terapia schematów", Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, Kraków (2020)
 • warsztat "Wojownik na Ścieżce Serca - praca wewnętrzna w psychoterapii", Instytut Psychologii Procesu, Dolina Baryczy (2020)
 • szkolenie "Praca z klientem online z uwzględnieniem pracy z ciałem w nurcie Gestalt", Stowarzyszenie Psychologowie dla Społeczeństwa", online (2021),
 • szkolenie "Praca z osobą doświadczającą żałoby traumatycznej, Stowarzyszenie Psychologowie dla Społeczeństwa", online (2021)
 • studium psychoterapii zorientowanej na proces, Instytut Psychologii Procesu, Kraków (2019 - 2022)
 • warsztat "Psychopatologia i diagnoza kliniczna", Instytut Psychologii Procesu, 2021,
 • szkolenie "Zaburzenia odżywiania", Stowarzyszenie Psychologowie dla Społeczeństwa", online (2022),
 • szkolenie "Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania", Stowarzyszenie Psychologowie dla Społeczeństwa", online (2021).

Cennik:

 • konsultacja psychologiczna - pierwsza sesja (50 min) - 150 zł
 • poradnictwo psychologiczne - kolejne sesje (50 min) - 120 zł
 • konsultacja holistyczna (90 min) - 250 zł

Spotkania odbywają się w kameralnym i cichym gabinecie w okolicy Placu Inwalidów w Krakowie lub online za pomocą programu Skype. Proszę o punktualne przybycie na spotkanie, gdyż gabinet nie posiada poczekalni. W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość odbycia sesji poprzez Skype lub telefon.