Taniec terapeutyczny

Taniec Terapeutyczny

Choreoterapia to komplementarna metoda, łącząca elementy tańca, improwizacji ruchowej i technik ekspresyjnych. Jest odrębną dziedziną arteterapii, czyli terapii przez sztukę. Pozwala na odnalezienie harmonii pomiędzy umysłem i ciałem, integrację psychofizyczną oraz zwiększenie samoświadomości. Opiera się na koncepcji, że ruch odzwierciedla stan emocjonalny jednostki, natomiast jego modyfikacja, może prowadzić do zmian natury psychicznej. Taniec terapeutyczny nie jest nauką konkretnych kroków czy stylów, ale okazją do swobodnej ekspresji siebie. Jego działanie opiera się na zasadzie podążania za ruchem autentycznym - kierowanym impulsem, bez udziału świadomości.

Pracując z ciałem, jesteśmy w stanie łatwiej skontaktować się z naszymi emocjami i wyrazić je bez pomocy słów. Możliwa staje się również praca z podświadomymi schematami i przekonaniami. Dzięki wykorzystaniu kanału ruchowego możliwe jest dotarcie do wczesnych, wewnętrznych aspektów osobowości, które w sferze werbalnej są trudne do opisania lub niedostępne. Taniec pomaga otworzyć się na wyrażanie uczuć, spontaniczne reakcje, a także pokonywanie sztywnych granic narzuconych przez kulturę i wychowanie. Zajęcia ruchowe przeprowadzane są głównie w kilkuosobowej grupie. Interakcja z innymi uczestnikami zajęć pozwala na eksplorację własnych stylów komunikacji interpersonalnych oraz podniesienie ich jakości.

Korzyści z choreoterapii:

  • wzrost świadomości ciała,
  • rozładowanie napięcia, agresji i niepokoju, stłumionych uczuć,
  • uświadomienie i budowanie granic osobistych,
  • rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości,
  • odkrywanie nowych, alternatywnych wzorców ruchowych,
  • eliminowanie szkodliwego działania stresu i poprawa nastroju,
  • wzrost świadomości dotyczących kontaktów z ludźmi i funkcjonowania w grupie,
  • poprawa sprawności i elastyczności ruchu.

Informację o planowanych warsztatach w Krakowie znajdziesz w zakładce WARSZTATY.